tango TRAFFIC '2015

T A N G O T R A F F I C
авторски tango.bg проект в сътрудничество с:

FamilijaTangovi, Скопие

Ваня Рей, Ню Йорк

Влади и Добрин, София

всички детайли: тук